Nakupte nad 1 000 Kč a máte dopravu ZDARMA

Obchodní podmínky

 Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.bafpet.cz
  • "Prodávající" je firma BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč, IČ: 45804249, DIČ: CZ 45804249
 • Firma je plátcem DPH.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 •  Zákazníkem našeho internetového obchodu je "kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je "spotřebitelem" a kupující, který spotřebitelem není  - "podnikatel".
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky".
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.
 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.
 • Kupující, který není spotřebitel, je "podnikatel". Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Možnosti objednání zboží

 • Kupující je povinen uvést správné kontaktní údaje:  telefonní číslo (přepravce Vás bude kontaktovat a informovat o termínu doručení zásilky) , dále fakturační i dodací adresu a e-mail, na který mu přijde shrnutí/potvrzení objednávky.

 • Telefonicky
 • Kupující může objednat na telefonních číslech: +420 702 072 540, 325 654 738 ( po - pá, od 06:00 - 14:30 hod. ), kde bude jeho objednávka vyřízena prostřednictvím obchodního zástupce firmy. K provedení objednávky potřebuje kupující udat přesný název  a počet kusů objednávaného zboží, své telefonní číslo, fakturační i dodací adresu.
 • E-mailem
 • K provedení objednávky potřebuje kupující uvést přesný název  a počet kusů objednávaného zboží, své telefonní číslo, fakturační i dodací adresu.  Objednávku lze provést na e-mailu: e-shop@bafpet.cz, info@bafpet.cz

 

Cena a úhrada zboží

Úhrada objednaného zboží je možná následujícími způsoby:

 • Platba dobírkou: Cena za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí přepravci.
 • Platba platební kartou: Při potvrzení objednávky se Vám automaticky vygeneruje potvrzení objednávky a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
 • Bezhotovostně platební kartou společnosti ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 • ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
 • Platba předem bankovním převodem: Při potvrzení objednávky se Vám automaticky vygeneruje potvrzení objednávky, kde naleznete veškeré údaje potřené k platbě (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
 • Platba hotově: Při převzetí zboží na adrese prodávajícího - BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč. Otevřeno v pracovní dny po - pá, od 06:00 do 14:30, po dohodě na tel: 325 654 738 i v jiný čas.
 • Platba platební kartou: Při převzetí zboží na adrese prodávajícího - BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč. Otevřeno v pracovní dny po - pá, od 06:00 do 14:30, po dohodě na tel: 325 654 738 i v jiný čas.

 

Přeprava a způsob dodání

Zboží zasíláme přes službu ZÁSILKOVNA

Zboží z nabídky e-shopu BAFPET.cz si můžete vyzvednout ve vámi vybrané pobočce Zásilkovny.

Po předání zboží k přepravě do vámi vybrané výdejny Zásilkovny dostanete k vaší objednávce trasovací číslo, díky kterému můžete zásilku sledovat, a heslo, na základě kterého vám personál odevzdá vaši zásilku. Zásilka bude ve vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny převážně další pracovní den .

Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

V případě zjevného poškození balíčku musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky!

U objednávek z e- shopu s celkovou hodnotou vyšší než 1000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka není účtováno přepravné a balné s vyjímkou dobírky, kde dobírečné činí 39,- Kč.

U objednávek z e- shopu s celkovou hodnotou nižší než 1000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka je účtováno přepravné a balné dle tarifu přepravce - přepravní službou Zásilkovna činí poštovné 79,- + Dobírka 39,- Kč (při zaslání na dobírku).

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese prodávajícího:  BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč v pracovních hodinách.

Zboží zasíláme přepravní společností DPD.

Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

V případě zjevného poškození balíčku musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky!

U objednávek VO s celkovou hodnotou vyšší než 5.000,-  Kč bez DPH pro konečného zákazníka není účtováno přepravné a balné.

U objednávek z e- shopu s celkovou hodnotou vyšší než 1000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka není účtováno přepravné a balné s vyjímkou dobírky, kde dobírečné činí 39,- Kč.

U objednávek VO s celkovou hodnotou nižší než 5.000,-  Kč bez DPH pro konečného zákazníka je účtováno přepravné a balné dle tarifu přepravce - přepravní službou DPD činí poštovné 100 Kč (při zaslání na dobírku).

U objednávek z e- shopu s celkovou hodnotou nižší než 1000,-  Kč včetně DPH pro konečného zákazníka je účtováno přepravné a balné dle tarifu přepravce - přepravní službou DPD činí poštovné 135 Kč (při zaslání na dobírku).

U některých položek, které mají charakter nadrozměrné zásilky nebo jsou výrazně těžší než ostatní zboží, může být účtováno poštovné individuálně a to nezávisle na celkové hodnotě objednaného zboží. V tom případě tuto informaci naleznete u konkrétního zboží s popiskem „povinné poštovné“ a jeho hodnotu vč. DPH.

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese prodávajícího:  BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč v pracovních hodinách.

Přepravní služba DPD:

V den dodání balíčku jste vždy nejprve zkontaktován zprávou SMS - se sdělením přibližné doby dodání (při doručení na soukromou adresu). Není- li zásilka na první pokus doručená, je zásilka uložena po dobu 10 dní na příslušném depu a v této době je možno se s přepravcem telefonicky domluvit na dalším postupu doručení.

Více o této přepravní službě naleznete na https://www.dpd.com/cz , kde je možné Vaši zásilku také sledovat.

Přepravné na Slovensko

Objednávky zboží na Slovensku vyřizuje www.bafpet.sk , popřípadě další prodejce najdete na našich internetových stránkách www.bafpet.cz, prodejci 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:

 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího na telefonním čísle: 702 072 540 nebo lépe napíše na  emailovou adresu: info@bafpet.cz nebo e-shop@bafpet.cz , případně na adresu sídla prodávajícího. Uvede číslo faktury, své jméno číslo účtu pro vrácení peněz a oznámí odstoupení od smlouvy.
 • Jakmile budeme znát všechny tyto údaje, dohodneme s Vámi na dalších podrobnostech ohledně vrácení či výměny zboží.
 • Ke zboží je třeba doložit doklad o koupi: pokladní doklad nebo faktura.
 • Zboží musí být doručeno do 14 dnů od převzetí data převzetí na adresu: BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč. Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí prodejce - dobírka bude odmítnuta).
 • Kupující hradí doručení na adresu prodávajícího.
 • Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (poštovné,balné, vrácení peněz složenkou dle sazby ceníku DPD, v případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek).
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Při ostatních nákupech není zákonný nárok na "bezplatné" vrácení zboží, jelikož je možno si zboží prohlédnout a vyzkoušet před pořízením. Nabízíme možnost dohody na tel. čísle 325 654 738.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

Záruční podmínky

 • Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 • Na naše zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců (nebo doba uvedená na obalu).
 • Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

 

Práva z vadného plnění - Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Kupující je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

"Prodávající" je firma , BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč, IČ: 45804249, DIČ: CZ 45804249. Společnost je zapsána v OR vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 1737. B&F s. r. o. Výroba chovatelských potřeb je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy spotřebitel věc přebírá:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě: neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamace dále nevzniká, pokud je zboží mechanicky poškozené spotřebitelem nebo by byla podána na součásti výrobku podléhající přirozenému opotřebení (např. řemínek obojku, baterie).

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Vyřízení reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený prodávající / výrobce,  v sídle jeho podnikání. Kupující uplatní právo na záruční opravu v sídle prodávajícího na adrese:  BAFPET s.r.o., Cerhenská 325, 29001 Sokoleč

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 702 072 540 nebo na e-mail: e-shop@bafpet.cz  (je třeba uvést Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail a název reklamovaného zboží) a my se pokusíme závadu odstranit odbornou poradou nebo se s Vámi dohodneme na dalším postupu.

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly (reklamace, servis, křehké atp.).

Náklady na zaslání zboží nese zákazník. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Dobírkou nebude přijato.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Jelikož se snažíme, aby reklamace zboží netrvala příliš dlouho, vyřizujeme Vaše reklamace zpravidla již do 14 pracovních dnů.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět kupujícímu.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz předcházející bod), účtuje prodávající kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady, vč. přepravného a balného.

Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bafpet.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení  jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2015